Blog

Risicogerichte maatwerkoplossingen voor batterijen

Brandveiligheidsexperts zijn al jaren zoekende naar effectieve risicogerichte maatwerkoplossingen voor batterijen. Hoe kunnen we de brandrisico’s beheersen en brandende batterijen effectief blussen? Een allround wondermiddel voor lithium-ion branden bestaat niet, weten we bij KMA Group. Met onze LI-ION Safe-productenlijn kunnen we voor alle toepassingsdomeinen van batterijen de juiste mix van preventie- en brandbestrijdingsmiddelen leveren.

Iedere brandveiligheidsoplossing begint met een visie. Voor de onstuimig groeiende lithium-ion batterijenmarkt formuleert onze CEO, Wiebo de Jong, die als volgt: “Een batterijbrand is anders dan een standaardbrand en vereist dan ook andere dan standaardoplossingen voor preventie en brandbestrijding.” De variëteit aan typen li-ion batterijen, elektrische vermogens en toepassingen is enorm. Het brandrisico en de mogelijke brandscenario’s worden sterk bepaald door het type bedrijfsomgeving en de gebruiksomstandigheden van batterijen. Het waarborgen van de brandveiligheid bij gebruik van li-ion energiedragers, vraagt dan ook risico- en situatiegericht maatwerk.

Grijs gebied

Wat zegt de regelgeving eigenlijk over brandveiligheid rond batterijen? Belangrijk in relatie tot de energietransitie zijn twee richtlijnen in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Voor energie-op-slagsystemen (EOS), zoals buurtbatterijen en energiebuffers bij wind- en zonneparken, heeft een werkgroep van vertegenwoordigers van overheid en industrie de PGS 37-1 richtlijn opgesteld. Voor het waarborgen van de brandveiligheid rond opslag en gebruik van li-ion batterijen, is de PGS 37-2 in de maak. Die richtlijn geeft onder andere voorschriften voor risicobeheersing in de vorm van compartimentering van batterijopslagen, branddetectie en automatische blussystemen.

Risicogerichte maatwerkoplossingen voor batterijen

Maar het toepassingsbereik van de PGS 37-2 kent een flink ‘grijs gebied’. Opslag tot 330 kg lithium-ion is namelijk uitgezonderd in de richtlijn. Ook zegt de PGS 37-2 niets over het waarborgen van de brandveiligheid bij het dagelijks gebruik en het laden van batterijen. Terwijl juist bij die activiteiten een potentieel brandrisico bestaat, als beschadigde of anderszins onstabiele batterijen in een ‘thermal runaway’ raken.

Een punt van aandacht voor onder andere productiebedrijven en werkplaatsen waar met batterijgereedschappen en machines wordt gewerkt en voortdurend batterijen worden opgeladen. Maar ook voor logistieke bedrijven en bezorgdiensten met stallingen en laadpunten voor e-bikes en scooters en voor hotels of wooncomplexen met inpandige fietsenstallingen en laadvoorzieningen voor batterijpakketten. De eerste stap naar brandveilig gebruik en opladen van li-ion batterijen is dan ook verhoging van het risico- en veiligheidsbewustzijn door communicatie. Denk ook aan het uitvoeren van gedegen risicoanalyses, gevolgd door het treffen van voorzorgsmaatregelen.

Zorgvul
dig omgaan met batterijen kan een hoop ellende voorkomen. Slaan we batterijen in onze bedrijfsomgeving veilig op? En kan het opladen zodanig veilig worden ingericht dat bij spontane ontbranding van een batterij in een oplaadvoorziening escalatie wordt voorkomen? Aanvullende regelgeving zou hiervoor wenselijk zijn. Maar deskundige advisering aan bedrijven en gebouwbeheerders met stallingen en oplaadstations kan nu al een hoger veiligheidsniveau genereren. Last but not least: áls het mis gaat, moeten verantwoordelijken voor de veiligheid, zoals bedrijfsnoodorganisaties, wel handelingsperspectief hebben en effectief kunnen handelen om erger te voorkomen.

'Blussen en inpakken'

De enige effectieve aanpak bij brandende li-ion batterijen komt kort samengevat neer op ‘blussen en inpakken’. Daarvoor hebben we een gespecialiseerde productenlijn ontwikkeld. Met zowel een effectief blusmiddel als verschillende typen branddekens, safetyhoezen en oplaad-boxen. Deze remmen de effecten van een batterijbrand sterk én beschermen de omgeving,

Het startpunt voor de ontwikkeling van de LI-ION Safe productenlijn was de vraag van een luchtvaartmaatschappij naar brandwerende hoezen en tassen voor mobiele telefoons, tablets of laptops. Mocht de batterij van zo’n apparaat tijdens de vlucht in de cabine plotseling ontbranden, dan kan het apparaat in zo’n brandwerende hoes snel van de omgeving worden geïsoleerd. Dat houdt wellicht niet alle rookgassen en dampen tegen. Wel voorkomt het in ieder geval een onbeheersbare brand met slachtoffers in mid-air. Die scenario’s zijn bepaald niet ondenkbaar. Internationaal zijn er in de loop der jaren al honderden voorbeelden geweest van ontbrandende li-ion batterijen in consumentenelektronica.

E-Powershield hoezen

De hoezen zijn in verschillende volumes (zoals de Phone Safe en Tablet Safe) ontwikkeld. De basis van het materiaal bestaat uit aramide-vezels. Dit verweven met andere typen vezels met een hoge brandweerstand. De e-Powershield hoezen zijn bestand tegen temperaturen tot 1100 graden Celsius. Omdat bij een ontbrandende li-ion batterij grote hoeveelheden verbrandingsgassen explosief vrijkomen, bouwt zich in de hoes overdruk op. Om te voorkomen dat de hoes daardoor openbarst, is die voorzien van een overdrukventiel waardoor de opgebouwde druk kan ontsnappen. Daarbij komt wel rook vrij, maar alle vuurverschijnselen blijven binnen de omhulling zodat in ieder geval branduitbreiding naar de omgeving wordt voorkomen en de schade beperkt blijft.

Tot de LI-ION Safe lijn behoren ook grotere e-Powershield hoezen en branddekens van hi-tech silica in verschillende formaten, met dezelfde brandwerende en dempende eigenschappen. Leverbaar zijn ook complete ‘Extinguishing Kits’ in verschillende maten, met in de tas een set brandwerende veiligheidshandschoenen en, desgewenst, ook een blusapparaat dat geschikt is om een brandende batterij te blussen.

Met deze speciale productenlijn willen we bijdragen aan een soepele en veilige energietransitie. Meer informatie over risicogericht maatwerk of gratis en vrijblijvend advies? Get in touch!